Podlahové topení
Popis systému
Podlahové topení
Moderní architektura klade v současné době vysoké nároky na přirozený a hospodárný způsob vytápění objektů. Společným znakem je prosklení, světlost a čisté linie interiéru, jako i požadavek úsporného vytápění. Pro vytápění moderních budov si stále větší oblibu získává nízkotepelné teplovodní podlahové vytápění, které je dnes ve světě pokládáno za jeden z nejprogresivnějších způsobů vytápění.
Podlahové vytápění není žádnou novinkou a jako centrální vytápění bylo známé již před 3000 lety. Přibližně v roce 1200 př. n. l. se úspěšně používalo v řecké provincii Anatolia. Od roku 80 př. n. l. byl centrální vytápěcí systém znovu objeven a zdokonalen Římany. Nejdříve takto vytápěli lázně, později celá obydlí. Toto teplovzdušné vytápění v podlahových kanálech využívalo spaliny z centrálního ohniska a nazývalo se hypokaustenické vytápění.

Ve 20. stol. se lidé opět začali zaobírat myšlenkou podlahového vytápění. Instalovali do podlahy klasické materiály (ocel, měď, antikor) anebo elektrický odporový drát. Tyto materiály se používají i dnes. Materiál moderního teplovodního podlahového vytápění se však skládá z plastových trubkových rozvodů.
Výhody teplovodního podlahového vytápění UNIVERSA
+ vytvoření příjemného a zdravého prostředí
+ nízká energetická náročnost
+ použití všech druhů energie, jak oleje tak plynu, el. energie, tuhých paliv, solární energie, tepelného čerpadla, popřípadě geotermální energie nebo odpadového tepla.
+ snížení nákladů na provoz
+ optické rozšíření prostoru, výraz čistých linií interiéru a přirozený obsah vlhkosti vzduchu
+ odstranění víření prachu
+ umožnění svobodné volby nášlapné krytiny
+ hospodárné vytápění zejména velkých prostor
+ optimální pohoda a možnost regulace jednotlivých místností dle vnitřních pocitů
+ vysoká životnost minimální koroze komponentů vytápěcí soustavy
+ výhodné pořizovací náklady
   
 
žádný záznam k zobrazení
 
Stěnové vytápění

Připojení radiátorů